Borgerlønn


En universell, individuell og ubetinget inntekt som er høy nok til å gi hver og en av oss et verdig liv, uavhengig av arbeidsstatus.

Home

Universell

Alle, uansett opphav, bosted, yrke og andre forutsetninger vil ha rett til en grunnleggende inntekt.

Individuell

Alle har rett til en borgerlønn på individuell basis, siden dette er den eneste måten å sikre privatliv og hindre kontroll over andre individer. En borgerlønn vil være uavhengig av eksteskapsstatus, samboerskap eller husholdkonfigurasjon, eller inntekt og formuen til husholdet eller familiemedlemmer.

Ubetinget

Som en menneskerettighet skal borgerlønnen ikke avhenge av noen forhåndsbetingelser, om det er krav til arbeid, siviltjeneste eller å måtte oppføre seg etter tradisjonelle kjønnsroller. Ei heller vil den være begrenset av inntekt, sparepenger eller eiendom.

Høy nok

Beløpet skal være høyt nok til å gi en rimelig levestandard, og som møter samfunnets sosiale og kulturelle standarder. Den skal motvirke materiell fattigdom, og gi mulighet til å delta i samfunnet og leve et verdig liv.

En borgerlønn vil ikke bare etablere frihet som en realitet heller enn et slagord, det vil også etablere et prinsipp dypt forankret i vestlig religiøs og humanistisk tradisjon: at mennesket har livets rett, uansett!
Erich Fromm

Lær mer Bli med

Siste nytt

Flere nyheter

Arrangementer