ORGANISASJONSARBEID

 

Vi driver primært informasjonsarbeid og nettverksbygging. Vi avholder jevnlig seminarer, møter og holder stand på aktuelle arrangementer.

FINANSIERING

 

Aktiviteter finansieres primært gjennom medlemskontigent, donasjoner, og søkte midler.