En bærekraftig økonomisk orden for det 21. århundre

Vi lever i en tid med sosiokulturell, økonomisk og økologisk krise. Stadig flere setter derfor spørsmål ved dagens system og søker alternativer.

Lørdag den 30. januar 2016 ønsker vi velkommen til årets arrangement - et arrangement som har til formål å formidle kunnskap og informasjon vedrørende økologisk økonomi, også kjent som kretsløpsøkonomi eller dypgrønn økonomi, bankvirksomhet og dagens monetære system, samt borgerlønn.

Arrangementet vil starte kl 1500 med diverse innledninger (se under) og paneldebatt frem til kl 1800. Vi ønsker å sette disse fagområdene i sammenheng for å se hvordan de ulike områdene relaterer til hverandre og om de lar seg smelte sammen i en høyere helhet.

Gjennom dette håper vi å skape offentlig debatt rundt en mulig transformasjon av dagens monetære system og over til et bærekraftig grønt system, samt løfte opp borgerlønn, som et mulig svar til dagens sosiokulturelle, økonomiske og økologiske krise.

Innledninger og paneldebatt:

1) Jacob Bomann Larsen, blant annet med i Living Economies Forum (LEF)

2) Ove Jakobsen, professor i økologisk økonomi ved Handelshøgskolen i Bodø og leder ved Senter for økologisk økonomi og etikk på Universitetet i Nordland

3) Lars Pehrson, banksjef i Merkur København

4) Lennart Fernström, leder for Mediehuset Grönt

5) Anja Askeland, leder i Borgerlønn BIEN Norge

Andrew Kroglund, informasjon- og politikkansvarlig i Utviklingsfondet, er konfransier

Møtet vil finne sted i Wergeland-salen på Litteraturhuset i Oslo.
Spre det gode budskapet til alle du kjenner - og flere til! :-)
Vi treffes!

Side: https://www.facebook.com/events/1037838616267053/

Arrangør: Borgerlønn – BIEN Norge

Borgerlønn – BIEN Norge er en partipolitisk nøytral landsdekkende organisasjon som har som formål å opplyse den norske befolkningen om borgerlønn og få borgerlønn på den politiske dagsorden for på den måten å fremme og få innført borgerlønn i Norge.

NÅR
January 30, 2016 at 3pm - 6pm
HVOR
Litteraturhuset, Wergeland
Wergelandsveien 29
Oslo 0167
Norway
Google map and directions