Hva med innvandring? Vil det ikke bli mye mer attraktivt å komme hit da?

Flyktninger og asylsøkere får sine grunnleggende behov dekket av staten allerede. Om dette blir gjort via en borgerlønn eller via andre ordninger gjør liten forskjell.

Hvorvidt arbeidsinnvandrere skal få en borgerlønn fra første dag de bosetter seg her er et mer åpent spørsmål. Noen mener bare statsborgere burde ha rett til borgerlønn, mens andre mener at alle som er bosatt i landet burde ha det.