Hvordan kan vi finansiere den?

Det finnes mange måter å finansiere en borgerlønn på. Det enkleste er kanskje å bare øke inntektsskatten litt, mens det mest naturlige fra et filosofisk perspektiv ville vært en landverdiskatt eller eiendomsskatt. Miljøforkjempere har foreslått at man innfører en karbonskatt, andre at man innfører en skatt på finansielle transaksjoner eller at man tar pengene som sentralbanken uansett trykker og fordeler dem via en borgerlønn istedet for gjennom banklån, som man gjør idag.