Hvorfor skal de rike, som allerede har mer enn nok, også få penger?

I praksis vil de rike uansett betale mer for en borgerlønnordning enn de får i retur. I den grad det er et problem at de som har mer enn nok også (i teorien) mottar en borgerlønn, er det på grunn av symbolikken. På den andre siden er det både symbolske og praktiske fordeler. Symbolsk fordi det er rettighet vi alle har, uansett. Praktisk fordi det er både vanskeligere og dyrere å administrere en ordning jo flere unntak og spesialtilfeller man må ta hensyn til.