BIEN Norge

Vi er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon.

LES MER

Styret

Styret i BIEN Norge blir valgt for et år av gangen.

LES MER

Vedtekter

Ingen organisasjon uten diverse paragrafer som regulere virksomheten.

LES MER

Vårt arbeide

Vi driver primært informasjonsarbeid og nettverksbygging.

LES MER