Om oss

StyretVedtekter

Borgerlønn BIEN Norge er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon stiftet for å fremme borgerlønn og være et nettverk for å forbinde dem som er interessert i borgerlønn.

Vi fremmer borgerlønn slik den er definert av UBIE (Unconditional Basic Income Europe), en grunnintekt som er universell, individuell, ubetinget og høy nok til å kunne leve et verdig liv.

Borgelønn BIEN Norge er tilknyttet den internasjonale paraplyorganisasjonen Basic Income Earth Network (BIEN)

Organisasjonsarbeid

Borgerlønn BIEN Norge driver primært informasjonsarbeid og nettverksbygging. Vi avholder jevnlig seminarer, møter og holder stand på aktuelle arrangementer.

Finansiering

Aktiviteter finansieres primært gjennom medlemskontigent, donasjoner, og søkte midler.

Årsberetninger
Nyhetsbrev

StyretVedtekter