banner

Hva er borgerlønn?

Vi har vedtatt å følge UBIEs definisjon, som sier at en borgerlønn er en universell, individuell og ubetinget inntekt som er høy nok til å gi hver og en av oss et verdig liv, uavhnegig av arbeidsstatus.

Universell betyr at alle, uansett alder, opphav, bosted, yrke og andre forutsetninger vil ha rett til denne grunnleggende inntekten.

Individuell betyr at alle har rett til en borgerlønn på individuell basis, siden dette er den eneste måten å sikre privatliv og hindre kontroll over andre individer. En borgerlønn vil være uavhengig av eksteskapsstatus, samboerskap eller husholdkonfigurasjon, eller inntekt og formuen til husholdet eller familiemedlemmer.

Ubetinget betyr at det er en menneskerettighet og ikke skal avhenge av noen forhåndsbetingelser, om det er krav til arbeid, siviltjeneste eller å måtte oppføre seg etter tradisjonelle kjønnsroller. Ei heller vil den være begrenset av inntekt, sparepenger eller eiendom.

Høy nok betyr at beløpet skal være høyt nok til å gi en rimelig levestandard, og som møter samfunnets sosiale og kulturelle standarder. Den skal motvirke materiell fattigdom, og gi mulighet til å delta i samfunnet og leve et verdig liv.