banner

Hvor høy skal den være?

Vårt offisielle standpunkt er at den skal være høy nok til å gi en rimelig levestandard, og som møter samfunnets sosiale og kulturelle standarder.

Den skal motvirke materiell fattigdom, og gi mulighet til å delta i samfunnet og leve et verdig liv.

Konkrete forslag som har blitt luftet i Norge ligger som regel i størrelsesordenen 2-2,5G. I tillegg er det dem som mener at f.eks. bostøtte må gis utenom, fordi bokostnader varierer mye avhengig av hvor man er bosatt, og ofte tar en uforholdsmessig høy andel av levekostnadene og dermed også en evt. borgerlønn.

Andre mener boligpolitkken uansett er ute av kontroll og må endres eller reguleres på andre måter. Det er et problem som både er separat fra ideen om borgerlønn, men i praksis umulig å ikke ta hensyn til i konkrete diskusjoner.