Vil det ikke fjerne insentivene til å jobbe?

Penger er ikke det eneste insentivet man har til å jobbe, men en borgerlønn vil uansett ikke fjerne muligheten til å tjene penger på å jobbe. Borgerlønnen skal bare dekke det mest grunnleggende. Vil man ha mer må man fortsatt måtte jobbe for det (eller ha et dokumentert behov som f.eks. sykdom, slik som idag).

I 1970-årene ble det utført et eksperiment med garantert minsteinntekt i Manitoba, Canada (MINCOME-eksperimentet). En av hovedmotivasjonene var å finne ut hva det gjør med arbeidsinsentivet, og det man fant var en reduksjon i antall arbeidstimer på én prosent for menn, tre prosent for gifte kvinner og fem prosent for ugifte kvinner. [1]

Derimot vil en borgerlønn som erstatter de eksisterende velferdstjenestene også fjerne velferdsfellen, som er et enormt disinsentiv mot å ta en jobb for dem som mottar velferdsytelser. Velferdsfellen oppstår fordi velferdsytelsene reduseres (avkortes, som det heter) hvis man har inntekt fra jobb. Det gjør at det i dag ofte ikke lønner seg for velferdsmottakere å jobbe, og dermed kommer de heller aldri ut av velferdssystemet. Med en borgerlønn vil det alltid lønne seg å jobbe. Hver eneste krone går rett i lomma, uten at borgerlønnen reduseres.

[1] Derek Hum, and Wayne Simpson, "Economic Response to a Guaranteed Annual Income: Experience from Canada and the United States," Journal of Labor Economics 11, no. 1, Part 2 (Jan., 1993): -. DOI: 10.1086/298335