Vil det ikke skape inflasjon?

Med mindre man finansierer borgerlønnen ved å trykke penger, som per definisjon skaper inflasjon, men i stedet implementeres som et system for omfordeling av den eksisterende pengemengden, og så lenge forbruk og produksjon er konstant, vil det ikke være mulig å skape generell inflasjon.

Men det betyr ikke at man ikke kan se prisendringer på enkeltvarer. Hvis en omfordelt krone blir brukt på en annen vare enn den ellers ville ha gjort, vil det over tid føre til at prisen på de to varene endrer seg. For eksempel, hvis penger som før innføringen av borgerlønn ble brukt på baguetter og brie-ost heller blir brukt på epler og gulrøtter, skal baguetter og brie-ost bli billigere og epler og gulrøtter bli dyrere, i henhold til økonomisk teori (så lenge tilbudet, hvor mye som produseres, er konstant). Men det er ikke inflasjon. Det er ikke en generell økning av kostnadsnivået.