BIEN VÅR HISTORIE

Borgerlønn BIEN Norge ble stiftet 12. oktober 2012, på Batteriet i Oslo, som en landsdekkende partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon med det til formål å opplyse den norske befolkningen om borgerlønn, samt få borgerlønn på den politiske dagsorden for på den måten å fremme borgerlønn i Norge.

Arrangementer og prosjekter

Organisasjonen har ved flere anledninger mottatt midler fra stiftelsen Fritt Ord, noe som har gjort det mulig å avholde en rekke informasjons- og formidlingsprosjekt, i tillegg til å utgi pamfletten “Borgerlønn - veien videre for velferdsstaten”. Denne handler om innføring av borgerlønn, skrevet av Peter Normann Waage og Anja Askeland. Den er foreløpig trykket i 1000 eksemplarer.

Høsten 2014 ble det avholdt en vellykket seminarrekke på Litteraturhuset. Blant innlederne var Thomas Hylland Eriksen, Nils August Andresen, Nanna Kildal, Elin Ørjasæter, og Evelyn Forget.

Under Globaliseringskonferansen i 2014 ble møtet “Kontantutbetaling som bistand” organisert i Storsalen i Oslo Kongressenter med innledninger av Guy Standing, Ståle Wig, Hilde Opoku og Eva Kløve.

Remi Nilsen, redaktør i Le Monde Diplomatique, var møteleder. Møtet, som ble arrangert sammen med Studieforbundet Solidaritet, hadde som mål å sette fokus på borgerlønn i forbindelse med norsk bistand.

Det ble avholdt et større arrangement i Wergelandssalen på Litteraturhuset i januar 2016. Salen var full og mellom 200-250 mennesker fikk med seg innledningene til Jacob Bomann Larsen, Ove Jakobsen, Lennart Fernström og Anja Askeland med påfølgende paneldebatt og spørsmål fra salen.

Under Globaliseringskonferansen i 2016 ble det avholdt et arrangement i samarbeid med det feministiske bloggkollektivet Maddam. Innledere her var Jacob Bomann-Larsen, Margunn Bjørnholt, Lars Hektoen og Anja Askeland.

I forbindelse med stortingsvalget i 2017 ble møtet «Borgerlønn på dagsorden! - Hva nå for den norske modellen?» avholdt i Wergelandssalen på Litteraturhuset. Formålet var å skape offentlig debatt rundt dagens velferd og verdiskapning.

Salen var nesten full og rundt 150 mennesker fikk med seg innledninger av Nanna Kildal, Arne Øgaard, Margunn Bjørnholt, Kalle Moene, Ove Jacobsen, Becca Kirkpatrick og Heikki Hiilamo.

Andrew Kroglund, som til daglig er informasjon- og politisk ansvarlig i Utviklingsfondet og styreleder i ForUM for Miljø og Utvikling, fungerte som konferansier. I tillegg ble det holdt et kulturelt innslag ved verdensmester i slampoesi Evelyn Rasmussen Osazuwa.

I tillegg til dette har det blitt avholdt flere mindre arrangementer og foredrag i blant annet Oslo, Bergen og Haugesund med både nasjonale og internasjonale innledere.

Organisasjonen er tilknyttet Basic Income Earth Network (BIEN), som er det globale nettverket for å fremme ideen om borgerlønn, det europeiske nettverket Unconditional Basic Income Europe (UBIE) og det nordiske nettverket for innføring av borgerlønn UBI-Nordic.

Borgerlønn BIEN Norge er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon stiftet for å fremme borgerlønn og være et nettverk for å forbinde dem som er interessert i borgerlønn.