BORGERLØNN

En borgerlønn er en universell og ubetinget inntekt som dekker hver og ens grunnleggende behov og sikrer et verdig liv uavhengig av arbeidsstatus.

Borgerlønnsforkjempere finnes på hele det politiske spekteret. Det er mange grunner til den støtten, som former hvordan borgerlønnen ser ut ulike steder. Rundt om i verden er en borgerlønn ansett som en meget effektiv måte å oppnå viktige samfunnsmål, inkludert reduksjon og eliminering av fattigdom og usikkerhet, reduksjon av ekstreme forskjeller i inntekt og formue, og et mer demokratisk og økonomisk velfungerende samfunn.

FREMTIDIGE UTFORDRINGER

Mens det altså ikke mangler på gode argumenter opp igjennom historien, ser vi idag mot en fremtid der borgerlønnen virker nærmest uunngåelig. Vi står på randen av en teknologisk revolusjon innen automatisering, som vil føre til at store deler av dagens jobber vil forsvinne i løpet av de neste par tiårene. I tillegg har vekstøkonomien vi stadig tviholder på, som krever stadig mer produksjon og forbruk, ført oss til randen av en global klimakatastrofe vi ikke har sett maken til. Vi er altså nødt til å forbruke og produsere betydelig mindre, samtidig som produksjonseffektiviteten øker dramatisk.

Om vi ønsker å unngå en arbeidsledighet vi ikke har sett maken til siden arbeidsledigheten ble oppfunnet, må vi ta et av to valg: Vi kan enten finne opp tullejobber som gjør oss fortjent til en levelig inntekt, eller vi kan innføre borgerlønn.